HaiKom web-2-print och MIS

HaiKom erbjuder både web-2-print och MIS (Affärssystem). Man kan välja att använda det ena eller det andra, men allra största effekt får man genom att kombinera båda delarna. Att ha web-2-print i samma lösning som sitt affärssystem där priserna kalkyleras ger stora förutsättningar för att kunna jobba automatiserat med maximal kostnadseffektivitet.

HaiKom Web-2-Print

HaiKom Web-2-Print har utvecklats sen 2008 och vi anser att det är den mest anpassningsbara lösningen på marknaden. Man kan skapa många olika sorters mallar, varav många kan batchimporteras med excel och zip-arkiv. Och om de inbyggda funktionerna inte skulle räcka till så finns det möjligheter att skripta specialfunktionalitet.

HaiKom MIS

HaiKom MIS har utvecklats sen 2018 och och är den senaste produkten från HaiKom. Ett mångsidigt affärssystem med marknadens mest flexibla kalkylmotor. Hanterar digitaltryck, arkoffset, rulloffset, storfotmat och inkjet. Det går också att kalkylera på uppdrag som inte innehåller något tryckmoment.